នយោបាយ

គណបក្សនយោបាយទាំងថ្មី ចាស់ កំពុងបង្ហាញសកម្មភាពតាមមូលដ្ឋាន ខណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំ-សង្កាត់នឹងជិតឈានចូលមកដល់
គណបក្សនយោបាយទាំងថ្មី ចាស់ កំពុងបង្ហាញសកម្មភាពតាមមូលដ្ឋាន ខណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំ-សង្កាត់នឹងជិតឈានចូលមកដល់
1 ឆ្នាំមុន
(Areng-News): គណបក្សនយោបាយ​​ទាំងចាស់ ទាំងថ្មី ​បាននិង​កំពុង​បង្ហាញសកម្មភាព​របស់​ខ្លួន​នៅតាម​មូលដ្ឋាន ខណៈការ​បោះឆ្នោត​ថ្នាក់ឃុំ-សង្កាត់​នឹងឈាន​ចូល​មក​ដល់​នៅឆ្នាំ​២០២២ខាងមុខ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ​គណបក្ស​នៅក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ខ្លះ​លើកឡើងថា ទោះបីជាពួក​គេ​ធ្វើ​សកម្មភាព​បានក៏​ពិត​​មែន ​តែពួកគេនៅតែមាន​ការភ័យ​ខ្លាច។ ភាព​​ភ័យខ្លាចដែល​កើត​ឡើង​ជា​ពិសេស​ចំពោះ​សកម្មជន​បក្សនៅថ្នាក់​មូលដ្ឋាន។​
លោក អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន! អតីតតំណាងរាស្រ្ត អតីតគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ កំពុងរៀបចំបែបបទបង្កើតគណបក្សឈ្មោះ«គណបក្ស កែទម្រង់កម្ពុជា»
លោក អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន! អតីតតំណាងរាស្រ្ត អតីតគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ កំពុងរៀបចំបែបបទបង្កើតគណបក្សឈ្មោះ«គណបក្ស កែទម្រង់កម្ពុជា»
1 ឆ្នាំមុន
(Areng News): អតីតតំណាងរាស្រ្ត នៃអតីតគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ លោក អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន បានបញ្ជាក់ថា លោកបាន​ពិភាក្សាជាមួយ នឹងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ នៃអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលមានសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញ ដើម្បីបង្កើតគណបក្សមួយដែលមានឈ្មោះថា «គណបក្សកែទម្រង់កម្ពុជា»។

ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទថ្មីៗ

អត្ថបទពេញនិយម