ភាពយន្ត

គិតក្នុងរយៈពេលជិត៤០ឆ្នាំមកនេះ, ឆ្នាំ២០២០ ប្រាក់ចំណូលវិស័យភាពយន្តហូលីវូដធ្លាក់ចុះខ្លាំង ព្រោះតែកូវីដ១៩
គិតក្នុងរយៈពេលជិត៤០ឆ្នាំមកនេះ, ឆ្នាំ២០២០ ប្រាក់ចំណូលវិស័យភាពយន្តហូលីវូដធ្លាក់ចុះខ្លាំង ព្រោះតែកូវីដ១៩
1 ឆ្នាំមុន
(ARENG News)៖ ប្រាក់ចំណូលវិស័យភាពយន្តហូលីវូដ បានធ្លាប់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ពោលគឺរហូតដល់៨០ភាគរយ នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួន នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ ខណៈការធ្លាក់ចុះនេះ គឺបណ្តាលមកពីជំងឺរាតត្បាតសាកលកូវីដ១៩ ដែលតម្រូវឲ្យរោងភាពយន្តនានាត្រូវបានបិទទ្វារ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទថ្មីៗ

អត្ថបទពេញនិយម